1  Rekisterinpitäjä

Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001
www.tampereenenergia.fi

Tampereen Energia Sähköverkko Oy
Y-tunnus: 1950681-0
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

Tampereen Vera Oy
Y-tunnus: 1950694-1
Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere
Puhelin: 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Edellä mainitut yhtiöt jäljempänä yhdessä ”Tampereen Energia -konserni”.

2  Selosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Energia -konserni käsittelee henkilöstönsä, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä edustajien henkilötietoja Lyyti-tapahtumanhallintatyökalun käytön yhteydessä.

Rekisterinpitäjänä toimii aina se konserniyhtiö, jonka järjestämästä koulutuksesta tai tapahtumasta on kyse.

3  Yhteystiedot

Tampereen Energia -konsernissa on yhteinen tietosuojaorganisaatio, johon voit olla yhteydessä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen. Yhteydenotot ohjautuvat tätä kautta oikealle konserniyhtiölle: tietosuoja@tampereenenergia.fi

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tampereen Energia -konsernin sisäisten koulutusten sekä henkilöstö- ja asiakastapahtumien järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5  Kerätyt henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • perustiedot (esim. nimi)
  • yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • tieto edustetusta organisaatiosta
  • koulutusten ja/tai tapahtumien osallistumishistoria
  • tieto mahdollisesta erityisruokavaliosta ja/tai ruoka-aineallergioista

6  Tietojen alkuperä

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla, mutta tiettyjen henkilötietojen antaminen on edellytys koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautumiseksi.

7  Tietojen luovutukset

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja lukuumme. Henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi käyttämämme tapahtumahallintajärjestelmän palveluntarjoaja. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan tarpeellisilta osin luovuttaa esimerkiksi pitopalvelulle tai muille tapahtumien järjestämiseen osallistuville toimijoille.

8  Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vuoden ajan koulutuksen tai tapahtuman järjestämisestä.

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy henkilötietoihisi sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoistasi;
  • pyytää virheellisten henkilötietojesi korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojesi poistamista;
  • peruuttaa antamasi suostumus;
  • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
  • tietyissä tilanteissa saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomaathan, että voimme oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voimme tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

Sinulle ilmoitetaan pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli emme jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöäsi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.