Tampereen väkiluku kasvaa vuosittain noin 3000 asukkaalla, ja alueelle rakennetaan jatkuvasti uusia rakennuksia sekä infrastruktuuria. Samalla kaupungin ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoiset. Kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Jotta ilmasto- ja kasvutavoitteet eivät syö toisiaan, tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja muun muassa rakennusten suunnitteluun ja käyttöön. Näitä pilotoidaan Hiedanrannassa, josta kaavaillaan paitsi uutta keskustaa läntiselle Tampereelle myös kaupungin ensimmäistä hiilineutraalia asuinaluetta.

Hiilineutraali asuinalue luottaa matalalämpöiseen kaukolämpöverkkoon

Hiedanrannassa hiilineutraaliustavoite on pidetty mielessä alusta alkaen, mikä näkyy muun muassa liikenteen suunnittelussa. Alue on Tampereen ensimmäinen suuri kaupunginosa, joka rakentuu täysin raitiovaunuun tukeutuen. Raitiovaunu kulkee puhtaasti tuotetulla sähköllä, mutta päästöttömyyteen vaaditaan muitakin ilmastotekoja.

– Hiedanrannassa kokeillaan ja toteutetaan kestävän ja älykkään kaupunkirakentamisen parhaita käytäntöjä. Rima on asetettu korkealle, mutta uusilla ratkaisuilla tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, sanoo Hiedanrannan Kehityksen Reijo Väliharju.

Yksi alueen erityispiirteistä on edistyksellinen matalalämpöinen kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa lämmön kierrätyksen ja jopa hiilinegatiivisuuden.

– Hiedanrannassa kaiken lähtökohta on energian kierrättäminen. Matalalämpöinen verkko mahdollistaa monipuolisten energiavirtojen, kuten erilaisten hukkalämpöjen, hyödyntämisen tehokkaasti siellä, missä ne syntyvät, Tampereen Energian Paavo Pietikäinen kuvailee.

Helppoa energiatehokkuutta

Vaikka Hiedanrannan suunnitelmat ovat suuret ja tavoitteet korkealla, kaiken keskiössä on laadukas asuminen, johon kaikilla on varaa.

– Tavoite on, että Hiedanranta säilyy alueena, joka on taloudellisesti mahdollinen kaikille, Reijo Väliharju muistuttaa.

Kohtuuhintaisuus näkyy myös alueen lämmitysjärjestelmän valinnassa, mutta muulla tavalla asukkaat eivät uudenlaista järjestelmää huomaa. Kotona ei palele ja hanasta tulee lämmintä vettä kuten kaikkialla muuallakin. Energiatehokkuus on tehty tuleville hiedanrantalaisille helpoksi. 

– Hiedanrantaan rakennetaan toimintavarma ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä, joka on moneen kertaan varmistettu. Alue ei ole erillinen saareke, vaan Hiedanrannassa tuotettua lämpöä voidaan hyödyntää myös muualla Tampereella. Samoin muualla tuotettua lämpöä voidaan johtaa Hiedanrannan verkostoon, Paavo Pietikäinen toteaa.

Hiedanrantaan suunnitellaan koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle. Ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle vuonna 2025.  

Lue lisää:

Hiedanrannassa tuotetaan hiilidioksidinegatiivista kaukolämpöä ensimmäisenä Suomessa

Hiedanrannasta ensimmäinen hiilineutraali asuinalue Tampereelle

Matalalämpöverkot lisäävät energian kierrätystä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä – ENASU-hanke luo ohjeet helpottamaan suunnittelua