1  Rekisterinpitäjät


Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001
www.tampereenenergia.fi

Tampereen Energia Sähköverkko Oy
Y-tunnus: 1950681-0
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

2  Selosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Energia Oy ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy käsittelevät henkilötietoja markkinoinnin, asiakasviestinnän ja verkkosivupalvelujen toteuttamiseksi.

Tampereen Energia Oy ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy kuuluvat samaan konserniin ja yhtiöillä on yhteinen verkkosivusto, jonka osalta yhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjinä.

Markkinoinnin, asiakasviestinnän, kilpailujen tai arvontojen osalta rekisterinpitäjänä toimii aina se yhtiö, jonka toiminnasta on kyse.

3  Yhteystiedot

Tampereen Energia -konsernissa on yhteinen tietosuojaorganisaatio, johon voit olla yhteydessä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen. Yhteydenotot ohjautuvat tätä kautta oikealle konserniyhtiölle: tietosuoja@tampereenenergia.fi

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakasmarkkinoinnin ja -viestinnän toteuttaminen, kilpailujen ja arvontojen suorittaminen, verkkosivujen tarjoaminen ja niiden toiminnan mahdollistaminen, analysoiminen ja kehittäminen sekä liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on annettu suostumus, sopimuksen täytäntöönpano tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen).

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin evästeitä lukuun ottamatta.

5  Kerätyt henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • perustiedot (esim. nimi)
 • yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • mahdollisesti edustettu organisaatio
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 • yhteydenottohistoria
 • lomakkeiden tai muiden yhteydenottojen kautta annetut tiedot
 • markkinointikiellot ja -suostumukset
 • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot

6  Tietojen alkuperä

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös esim. Väestönrekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimusperusteinen velvoite.

7  Tietojen luovutukset

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja lukuumme. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi käyttämämme asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä sivustoillamme käytössä olevien evästeiden palveluntarjoajat. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan seuraavasti:  

 • asiakasmarkkinointia ja -viestintää varten käsiteltävät henkilötiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua
 • kilpailujen ja arvontojen suorittamista varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun kilpailu tai arvonta on suoritettu ja voittajalle/voittajille on ilmoitettu
 • evästeiden keräämät henkilötiedot poistuvat evästeilmoituksessa ilmoitetun ajan kuluttua.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja siinä määrin, kun se on tarpeen oikeusvaateisiin vastaamiseksi ja puolustautumiseksi.

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää pääsy henkilötietoihin sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista;
 • pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa antamansa suostumus;
 • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
 • tietyissä tilanteissa saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Oikeuksien toteuttamiseksi voidaan joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemisestä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.