Ennätykset on tehty rikottaviksi ja yksi valitettava ennätys tehtiin jälleen muutama viikko sitten. Tampereen keskustassa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja otti meihin yhteyttä, kun häntä oli alkanut ihmetyttää hyvämaineisen suunnittelutoimiston väite kaukolämmön jatkuvista ja tuntuvista hinnankorotuksista. Toimiston edustaja oli ehdottanut taloyhtiölle lämmitysmuodon vaihtamista maalämpöön ja perustanut laskelmat sille oletukselle, että kaukolämmön hinta Tampereella nousee vuosittain 10 %. Olemme toki kuulleet räikeistä ylilyönneistä aiemminkin, mutta tämä oli pohjanoteeraus. Sähkölle maalämpökauppiaat ennustavat usein noin 2,5 % vuosittaista hinnannousua.

Väite 10 % vuotuisesta hinnankorotuksesta kaukolämmölle Tampereella on absurdi. Tässä kohdin voidaan perustellusti ihmetellä: Oliko kyseinen edustaja autuaan tietämätön asian oikeasta tilasta vai yrittikö hän johtaa taloyhtiötä tietoisesti harhaan?

Oli kyse kummasta tahansa, lopputulos on asiakkaan kannalta katastrofaalinen. Taloyhtiö on palkannut ulkoisen asiantuntijan saadakseen puolueetonta opastusta energia-asioihin, mutta lopputuloksena saadaan ehdotuksia, joissa luvataan satojen tuhansien, jopa miljoonan euron hyötyä, vaikka totuus on täysin toisenlainen.

Taloyhtiön ei kannata lotota

Testataanpa väitettä faktoilla ja hypätään ajassa 8 vuotta taakse päin. Mitä jos taloyhtiö olisi vuoden 2013 alussa valinnut maalämpöhankkeen toteuttamisen, koska olisi uskonut konsultin väitettä kaukolämmön tulevasta hurjasta hinnannoususta?

Vuonna 2013 keskimääräinen kerrostalokiinteistö maksoi Tampereella kaukolämmöstään kokonaisuutena 78,43 €/MWh Energiateollisuuden hintaseurannan mukaan. Jos konsultin väittämä 10 % vuotuinen hinnankorotus olisi toteutunut, kaukolämmön hinnan pitäisi nyt kesäkuussa vuonna 2021 olla 168 €/MWh. Nousua olisi pitänyt tulla pöyristyttävät 114 prosenttia!

Jatketaan konsultin mielikuvitusmatkaa: Suhteutettuna kyseisen taloyhtiön kulutukseen ja julkisesti saatavilla olevaan arvioon maalämpöinvestoinnin hinnasta, luvattu 10 % vuosittainen korotus olisi tuonut taloyhtiölle säästöjä investoinnin kuolettamisen lisäksi noin 475 000 €. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että koko hankkeen takaisinmaksuaika olisi ollut epätodellisen lyhyt, noin 7,5 vuotta. Tyypillisellä 15 vuoden ennakoidulla takaisinmaksuajalla taloyhtiön kokonaissäästö olisi tällöin lähes 1,8 miljoonaa euroa. Kyllähän tuon jo saa laskelmissa kuulostamaan loton päävoitolta!

Vaan saiko taloyhtiö lunastettua luvatun lottovoittonsa? Ei, tämä arpa ei voittanut.

Todellisuudessa taloyhtiölle ja konsultille olisi käynyt kehnosti, sillä kaukolämmön kokonaishinta Tampereella vuonna 2021 onkin Energiateollisuuden hintaseurannan mukaan vain 77,78 €/MWh. Kaukolämmön hinta ei olekaan kahdeksassa vuodessa tuplaantunut, vaan itse asiassa hitusen (0,1 %) laskenut!

Konsultin lupailema melkein puolen miljoonan euron teoreettinen säästö on samalla muuttunut negatiiviseksi ja maalämpöinvestointi on nostanut taloyhtiön kustannuksia noin 11 000 €/v – kulujen vain kasvaessa vuosi vuodelta. Investoinnin kuoletus sekä pumpun vuoksi lisääntynyt sähkönkulutus kääntävät vuosikohtaisen säästön miinusmerkkiseksi. Tähän on laskettu artikkelin alussa mainittu sähkön hinnannousu 2,5 %. Harmillista asukkaille ja konsultille, mutta kustannustaso olisi siis noussut kaukolämmössä pysymiseen verrattuna.

Summa summarum, pitäytymällä kaukolämmössä taloyhtiö olisi paremmassa taloudellisessa tilanteessa kuin jos se olisi investoinut katteettomien lupausten nojalla satoja tuhansia maalämpöhankkeeseen.

Taloyhtiöitä on johdettu harhaan

Yllä kuvattu esimerkki on räikeä esimerkki tavasta, jolla taloyhtiöitä Tampereella johdetaan harhaan. Maalämmön kannattavuuslaskelmissa kaukolämmön hintakehitys arvioidaan käytännössä aina huomattavan paljon liian suureksi, yleensä 3-5 % jatkuvan vuosikorotuksen mukaan. Tämä taas tyypillisellä 10-20 vuoden takaisinmaksuajalla saa korkoa korolle -ilmiön myötä laskelmat erheellisesti näyttämään ylisuuria säästöjä.

Pahimmillaan siis suuria investointipäätöksiä tehdään taloyhtiöissä täysin vääristyneiden laskelmien valossa, kun halutaan uskoa luvattuihin satojen tuhansien hyötyihin. On hyvä kuitenkin todeta, että maalämmössä ei sinällään ole lämmitysmuotona mitään vikaa, vaan se on hyvä ratkaisu tietynlaisissa kohteissa, kaukolämpöverkon ulottumattomissa. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että erityisesti maalämpöhankkeiden kohdalla taloyhtiöiden vaikuttaa olevan hankala saada faktoihin perustuvaa tietoa.

Tampereen Energiana pyrimme toimimaan puolueettomasti asiakaskentässä sekä tarjoamaan apua ja ohjeistusta myös maalämpöhankkeiden tiimoilta. Samaa puolueettomuutta toivoisimme myös suunnittelutoimistoilta ja energiakonsulteilta.

Lisääntyvä sähkön käyttö on myös hintariski

Ennustaminen on vaikeaa, etenkin kun liikkuvia tekijöitä on useita. Energiaratkaisuissa on otettava huomioon korkotaso sekä sähkön ja kaukolämmön tuleva hintakehitys. Nollakorot ovat jatkuneet jo vuosia, joten ennemmin tai myöhemmin ne alkavat nousta, mikä tuo osaltaan lisäriskiä pitkän takaisinmaksuajan investoinneille, kuten maalämpöhankkeille.

Kuten yllä on kerrottu, tamperelaisen kaukolämmön hinta on ollut vuosia hyvin vakaa ja Tampereen Energian tekemät investoinnit monipuoliseen, uusiutuvaan tuotantoon antavat uskoa siihen, että hinta pysyy vakaana myös tulevaisuudessa. Tampereen Energia on siis tehnyt investointeja kaukolämpöasiakkaidensa puolesta. Maalämpöä harkitsevan onkin hyvä pysähtyä miettimään sähkön kokonaishinnan kehitystä tulevina vuosina.

Liikenne, ja yhteiskunta muutenkin, on vahvasti sähköistymässä, mikä tulee lisäämään sähkönkulutusta ja sähkönsiirtoa valtavasti tulevina vuosina. Suomi ei ole omavarainen sähkön suhteen eikä nykyinen siirtokapasiteetti riitä sellaisessa tilanteessa, jossa sekä liikenne että lämmitys ovat vahvasti sähkövetoisia.

On siis huomattava riski sille, että sähkön kokonaishinta voi jatkossa kallistua kaukolämmön kokonaiskustannusta nopeammin, mikä heikentää maalämpöinvestoinnin kannattavuutta entisestään.

Kaukolämpöasiakas kerää hyödyt

Tampereen Energian vuonna 2010 käynnistynyt energiakäänne on tuonut mukaan paljon hyvää Tampereelle. Investoimalla kestävän kehityksen ratkaisuihin ja vähentämällä riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista olemme pystyneet leikkaamaan hiilidioksidipäästömme puoleen. Kokoluokkana tämä tarkoittaa samaa kuin yksityisautoilu olisi loppunut kokonaan Tampereella. Jokainen voi mielessään miettiä, miltä Tampere näyttäisi, jos Tampereella ei autoiltaisi. Melkoinen muutos ja aika tyhjää olisi.

Eikä tässä vielä kaikki. Rakenteilla olevan Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen myötä vähennämme entisestään fossiilisten polttoaineiden käyttöä reilusti. Tulossa on myös aivan uusi kestävää kehitystä tukeva ratkaisu, josta paljastamme lisää kesällä.

Kaukolämpöverkko on se elementti, joka mahdollistaa kaikenlaisen lämmöntuotannon yhdistämisen tamperelaisten hyväksi. Nyt lämmöntuotanto perustuu paljolti polttamiseen, mutta erilaiset polttoon perustumattomat teknologiat sekä hukkalämpöjen valjastaminen takaavat sen, että kaukolämpö on aina tuotettu edullisella ja kestävällä tavalla. Markkinan kehittyminen ohjaa teknologiavalintoja ja kaukolämmön asiakas pääsee näistä aina hyötymään teknologiariippumattoman verkon ansiosta.

Ilkikurisesti

Asiakkaamme näkökulmasta Tampereen Energian energiakäänteen suurimmat hyödyt ovat hiilidioksidipäästöjen vähentyminen ja selkeä hintavakaus. Koska olemme minimoineet fossiilisten polttoaineiden käyttöä, olemme pystyneet suojaamaan itseämme valtion veronkorotuksilta.

Esimerkiksi Helsingissä paikallinen kaukolämpöyhtiö tuottaa kaukolämmöstään edelleenkin lähes 90 % kivihiilellä, maakaasulla ja öljyllä. Tämän myötä valtion veropäätökset ovat pakottaneet heitä nostamaan kaukolämmön energiahintoja jopa kymmeniä prosentteja kuluvana vuonna. Vastaavasti Tampereella kaukolämmön hinta on laskenut vuodesta 2013 lähtien keskimäärin 0,1 % vuodessa. Se ei ole paljon, mutta suunta kuitenkin on oikea.

Ilkikurisesti voisi kaiketi todeta, että artikkelin alussa mainittu konsultti osui hintaveikkauksessaan oikeaan numeroiden osalta, mutta etumerkki, numeroiden järjestys ja pilkun paikka menivät väärin. Miljoonan euron erehdys siis!