Yhä harvempi taloyhtiö on valmis investoimaan suuriin ja kalliisiin energiaremontteihin. Tämä selviää Tampereen Energian tilastosta, joka seuraa lämmitysjärjestelmää vaihtavien taloyhtiöiden lukumäärää.

– Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen kaukolämmöstä muihin vaihtoehtoihin on Tampereella kaiken kaikkiaan melko harvinaista, ja vuonna 2023 kiinnostus suuria remontteja kohtaan laski selkeästi. Vuoteen 2022 verrattuna lämmitysjärjestelmää vaihtaneiden taloyhtiöiden lukumäärä tippui 60 %, kertoo Tampereen Energian asiakkuusjohtaja Mikko Erma.

Kannattavuuslaskelmat tarkassa syynissä taloyhtiöissä

Muutoksen taustalla vaikuttavat ennen kaikkea kohonneet korot ja kallistunut sähkön hinta. Jos taloyhtiö joutuu rahoittamaan esimerkiksi uuden maalämpöjärjestelmän lainalla, pienetkin muutokset lainan korossa voivat aiheuttaa suuria lisäkustannuksia. Myös sähkön hinta vaikuttaa, sillä maalämpölaitteisto tarvitsee toimiakseen sähköä.

– Taloyhtiöt tekevät energiaremontteja ensisijaisesti madaltaakseen vastikkeita. Tämänhetkinen yhtälö ei mahdollista sitä, Mikko Erma pohtii.

Hänen mukaansa taloyhtiöt ovatkin yhä paremmin tietoisia siitä, mistä energian hinta muodostuu ja mikä lämmitysjärjestelmän kustannuksiin vaikuttaa.

– Jos kolme vuotta sitten olisi kysynyt kadulla vastaantulijoilta, mikä vaikuttaa sähkön hintaan, vain hyvin harva olisi osannut vastata. Nyt tilanne on toinen. Lämpöpumpun käyttäjille sähkön hinta on erityisen merkittävä tieto, sillä pumppu käyttää sähköä eniten kylminä pakkaspäivinä, jolloin sähkö on kalleimmillaan.

– Tärkein tekijä pumppuinvestointien huonossa kannattavuusarviossa on kuitenkin hinnaltaan vakaa tamperelainen kaukolämpö. Se on viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana kallistunut selkeästi inflaatiota vähemmän ja vain noin prosentin vuodessa. Tähän hintavakauteen peilattuna mittavan energiaremontin takaisinmaksuaika kasvaa helposti vuosikymmeniin tai sitä ei saavuteta laisinkaan, Erma laskee.

Muutosta ei ole näkyvissä ihan heti

Energiakriisi muutti Suomen sähköjärjestelmän pysyvästi. Pörssisähkössä vaihtelut ovat suuria, ja kustannukset jakautuvat vuodenaikojen välillä. Voidaan puhua jopa kesä- ja talvihinnoista. Mikko Erma uskoo, että tulevaisuudessa taloyhtiöiden kulutusprofiili vaikuttaa yhä enemmän kiinteän sähkösopimuksen hintaan.

– Maalämpöä käyttävälle taloyhtiölle se tarkoittaa sitä, että heidän talvikuukausille painottuva sähkön käyttönsä otetaan huomioon sähkösopimuksen hinnassa. Tämä näkynee vähenevässä halukkuudessa investoida sähköä käyttäviin lämmitysjärjestelmiin. Kustannussäästöjä on vaikea saavuttaa etenkin, jos käytössä on kaukolämpö, jonka hinta Tampereella on sähköön verrattuna vakaa ja helpommin ennustettava.

Energian tuhlaaminen kuriin

Vaikka kalliit energiaremontit ovat tippuneet monen taloyhtiön viisivuotissuunnitelman ulkopuolelle, löytyy listalta muita keinoja energiakustannusten pienentämiseksi.

– Kaikki lähtee energian säästämisestä. Esimerkiksi hukkalämpöjen minimointi on tällä hetkellä järkevää. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ikkunaremonttia tai lisäeristystä, Mikko Erma kertoo.  

Moni taloyhtiö on myös päätynyt modernisoimaan nykyisen kaukolämpöjärjestelmänsä tekniikan tai jopa lisäämään siihen lisää älykkyyttä.

– Erilaisilla älykkäillä lämmönohjauksen ratkaisuilla voi saada säästöjä aikaan. Tällöin lämmitystä ohjataan esimerkiksi siten, että asuntojen ja käyttöveden lämmitys tapahtuu eri aikaan. Se voi pienentää lämmityksen kulutuspiikkejä ja näkyä kaukolämmön tehomaksussa, Erma vinkkaa.