Vastuullisuusraportti 2022

Tampereen Energian ensimmäinen vastuullisuusraportti tehtiin vuodesta 2022, jolloin toimimme vielä Tampereen Sähkölaitoksen nimellä. Vastuullisuusraportti tehtiin GRI:n core-tasoa mukaillen ja mukana on myös YK:n kestävän kehityksen SDG-näkökohtia. Vastuullisuusraportti korvasi aiemman vuosikertomuksemme.

Vastuullisuutemme pitää sisällään kolme eri ulottuvuutta: ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Vastuullisuus on meille päivittäisen tekemisen, johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä. Johdamme vastuullisia tekoja linjaamiemme periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista erikseen määritellyin mittarein. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme ja kattaa koko arvoketjun, aina hankinnasta ja tuotannosta jakeluun ja asiakkaiden energian loppukäyttöön asti. Siten olemme mukana edistämässä koko Pirkanmaan alueen hyvinvointia.

Vastuullisuusraportissa kerroimme laajasti vuoden 2022 tapahtumistamme sekä siitä polusta, jolla olemme matkallamme kohti hiilineutraaliutta 2030.

Vuosi 2022 oli energiamarkkinoilla poikkeuksellinen, se oli energiakriisin osa 1, kuten toimitusjohtaja Jussi Laitinen kuvaa toimitusjohtajan katsauksessaan. Selvisimme vuodesta, joka haastoi meitä ja asiakkaitamme monella tapaa. Kaasun tuonti Venäjältä Suomeen loppui toukokuussa, mistä selvisimme joustavan tuotantorakenteemme ansiosta. Asiakkaamme osallistuivat aktiivisesti sähkön säästöön, joten selvisimme myös sähköpulan uhasta loppuvuonna.