Energia-ala muuttuu kovaa vauhtia, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan ja uusia tuotantomuotoja otetaan käyttöön. Muutos edellyttää myös uudenlaista osaamista.

Tulevaisuuden osaamisen keskiössä ovat muun muassa lämmön ja sähkön varastointi, teollisen kokoluokan lämpöpumput, hiilidioksidin talteenotto ja uudenlaiset kaukolämpöverkon ratkaisut, kuten matala lämpötila ja kysyntäjousto. Myös uudet tuotantoratkaisut kuten geolämpö ja pienydinvoima tulevat yleistymään sitä mukaa, kun polttoon perustuvasta tuotannosta pyritään eroon.

Vaikka uudet investoinnit tekevät tuloaan, myös perinteisemmälle osaamiselle on kysyntää. Tampereen Energiallakin verkon peruskuorma tulee tulevina vuosina biovoimalaitoksesta sekä jätteenpoltosta, vaikka samaan aikaan on käynnissä useita projekteja aina sähkökattiloista geolämmön hyödyntämiseen. Voimalaitososaamisen merkitys ei siis ole katoamassa mihinkään.

Tärkeintä on, että tunnistaa omat kiinnostuksenkohteensa ja ammatilliset tavoitteensa. Niiden pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan pohjaa tulevalle työuralle ja varmistaa, että oma osaaminen vastaa tulevan työelämän tarpeisiin!

Kuusi vinkkiä kohti työelämää

1. Sivuainevalinnat. Sivuaineet ovat hyvä tapa syventää osaamista ja räätälöidä tutkintoa vastaamaan omia tavoitteita. Esimerkiksi sähkötekniikan sivuaineesta on paljon hyötyä, kun erilaiset sähköä hyödyntävät tuotantomuodot kuten sähkökattilat ja teollisen mittakaavan lämpöpumput lisääntyvät. Tuotantotaloudesta taas saa hyviä työkaluja toiminnan taloudellisten reunaehtojen ymmärtämiseen.

2. Markkinaymmärrystä kartuttavat kurssit. Sektori-integraation myötä markkinaymmärryksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Esimerkiksi sähköistyvässä energiajärjestelmässä tuotannon optimoiminen edellyttää, että ymmärtää myös sähkömarkkinoiden toimintalogiikan.

3. Kandidaatintutkielma. Kandi on hyvä hetki perehtyä kiinnostavaan aiheeseen yksittäisiä kursseja syvemmin. Esimerkiksi kaikki tässä artikkelissa aiemmin listatut aiheet ovat hyviä aiheita kandiin!

4. Kesätyöt kentällä. Kesä voimalaitoksessa on hyvä ensimmäinen askel kohti unelmien työuraa, sillä voimalaitoksessa työskennellessä oppii tuntemaan sekä laitoksen että siihen liittyvät realiteetit. Esimerkiksi bioenergialaitoksessa työskentelystä kertyy arvokasta tietoa, jos haaveissa siintää työ hiilidioksidin talteenoton tai teknisten hiilinielujen parissa.

5. Kesätyöt tutkimuslaitoksessa. Koulujen kurssitarjonta muuttuu hitaasti, mutta alan tuoreinta tietoa voi kerryttää alaa tutkivissa organisaatioissa. Tutkimusapulaisena työskentely esimerkiksi yliopistolla tai VTT:n kaltaisessa tutkimuslaitoksessa voi olla hyvä valinta, jos tulevaisuuden tuotantomuotojen suunnittelu ja kehittäminen kiinnostavat.

6. Vaihto-opinnot. Vaihto-opinnot ulkomailla tarjoavat hyvän tilaisuuden ammentaa oppeja kansainvälisistä energiajärjestelmistä. Esimerkiksi Ruotsissa ollaan Suomea edellä teollisen mittakaavan lämpöpumpuissa ja hiilidioksidin talteenotossa, joten sieltä kertynyt tieto voi olla hyödyllistä Suomessa. Toisaalta vaihto on hieno kokemus jo sinänsä, eikä kohdemaan valinnassa kannata liikaa miettiä tulevaisuuden hyötyjä. Kaikki kansainvälinen kokemus on aina plussaa!

Kiinnostaako ura Tampereen Energialla? Tule tapaamaan meitä tapahtumiin, joissa olemme mukana ympäri vuoden! Esimerkiksi nämä vinkit Business Intelligence Expertimme Pinja Salhoja jakoi Energiateekkaripäivillä 2023.