Tammerkosken keskikoskessa alkaa maanantaina 6. marraskuuta näyttävä ohijuoksutus, kun valssipato nostetaan ja kaikki Tammerkosken vesi virtaa valssin alta.

Vesitilanne on näyttänyt melko hyvältä, mutta viime päivien lumisateet ovat nostaneet tulovirtaamaennusteita merkittävästi. Ennusteiden perusteella Näsijärven pintaa ei saada laskuun nykyisellä juoksutuksella, vaan se nousisi lähelle säännöstelyrajaa marraskuussa. Kun Kokemäenjoen jääkantta aletaan muodostaa, vettä joudutaan pidättämään Näsijärvessä. Silloin vedenpinta ei saa olla liian lähellä säännöstelyn ylärajaa, ettei se jääkannen muodostamisen aikaan nouse rajan yli.

Johtaja Jukka Joronen Tampereen Energialta kertoo, että tilanne on vielä hyvä, eikä Näsijärven pinta ole nyt lähellä säännöstelyrajaa.

– Sadetilanne näyttää ihan maltilliselta, mutta tulovirtaamia nostaa viikonloppuna alkava lumien sulaminen. Loppukuun sateista emme tiedä, joten meidän on syytä valmistautua etukäteen. Jos tulvasuojelutilanne tulee päälle myöhemmin, silloin ei enää ehditä reagoida, Joronen muistuttaa.

Niinpä maanantaina nostetaan valssipato Tammerkoskessa. Tavoitteena saada Näsijärven pintaa laskemaan noin 15 senttiä. Viime viikon ohijuoksutustesteissä virtaama oli 180 kuutiota sekunnissa. Nyt tavoitteena on päästä virtaamaan, joka on selkeästi yli 200 kuutiota sekunnissa.

Ohijuoksutus valssin kautta jatkunee arviolta viikon verran. Tosin vasta käytännössä nähdään, kuinka kauan 15 sentin laskuun menee aikaa ja pystyykö alajuoksu ottamaan veden vastaan ongelmitta.

Virtausta lisätään asteittain maanantain ja tiistain aikana.