Kotimainen turve on ollut viime vuosikymmeninä tärkeä polttoaine Tampereella, sillä Naistenlahti 2 -voimalaitoksen kattilan tekniikka on vaatinut, että osa kattilan polttoaineesta on turvetta. Naistenlahti 2 on ainoa turvetta käyttävä voimalaitos Tampereella. Vuonna 2023 käyttöönotettava Naistenlahti 3 -biovoimalaitos korvaa Naistenlahti 2:n. Naistenlahti 3 pystyy hyödyntämään biopolttoaineita ilman turvetta, joka lasketaan fossiiliseksi polttoaineeksi.

– Turpeen käyttömme normaalitilanteessa loppuu vuoden 2023 aikana, vahvistaa Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Turve jää Naistenlahti 3:n varapolttoaineeksi. Se on huoltovarmuusmielessä tärkeää, sillä Tampereen Energia tuottaa sähköä ja lämpöä vuoden jokaisena tuntina, eikä tuotanto saa olla riippuvainen vain yhdestä polttoaineesta ja sen saatavuudesta. Naistenlahti 3:n pääpolttoaineita tulevat olemaan metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet.

– Poltamme kotimaista, uusiutuvaa metsäperäistä biomassaa ja tavoitteemme on, että se tulee sertifioiduista metsistä. Metsien hoitamisen yhteydessä muodostuvat jakeet, kuten risut ja latvukset, on kokonaisuuden kannalta järkevää hyödyntää tehokkaasti.

Metsätähteiden polttaminen on uusiutuvaa energiaa ja kaukolämmityksessä sitä on mahdollista hyödyntää erittäin energiatehokkaasti. Tuotantolaitoksilla energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että polttoainetta kuluu mahdollisimman vähän ja siitä saadaan mahdollisimman paljon energiaa talteen.

– Teemme arjessamme ilmastotekoja jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä on tulossa oleva Hatanpään valtatie 30:n kiinteistön hukkalämpöjen ohjaaminen kaukolämpöverkkoomme asiakkaidemme hyödyksi, toimitusjohtaja Laitinen kertoo.

Kaukolämpö on kaupunkien yleisin ja tehokkain lämmitysmuoto Suomessa. Se on kriittisen tärkeä osa talven energiahuoltoa Suomessa. Kaukolämpö vähentää sähkön käytön tarvetta erityisesti pakkasilla ja huippukulutusaikana. Ilman jatkuvasti hiilineutraalimpaa kaukolämpöä Suomi tarvitsisi lämmitykseen lisäsähköä, joka tulisi käytännössä Suomeen mm. Venäjältä kaasu- ja hiilisähkönä.

Tampereen Energia on sitoutunut Tampereen hiilineutraaliustavoitteeseen vuodelle 2030. Se edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja uusiutuvien energiantuotantotapojen lisäämistä.