Tampereen Energia käynnisti 16.4.2024 muutosneuvottelut, joiden tarkoituksena oli sopeuttaa yhtiön toimintaa energia-alan nopeasti ja pysyvästi muuttuneeseen markkinaan. Neuvottelujen piirissä oli 242 henkilöä ja tavoitteena oli viiden miljoonan euron pitkäkestoiset säästöt.

Muutosneuvottelujen aikana säästöjä etsittiin laajasti koko yhtiön toiminnasta. Säästöjä saadaan muun muassa selkeyttämällä yhtiön järjestelmäarkkitehtuuria, minkä lisäksi neuvotteluissa sovittiin uusista paikallisista sopimuksista ja kehitettiin ratkaisuja aiempaa joustavampaan toimintaan. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan yksinään riittäneet säästötavoitteen saavuttamiseen, minkä vuoksi yhtiö on päätynyt vähentämään 21 henkilötyövuotta. Muutosneuvottelujen alussa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 30 henkilötyövuotta.

”Muutosprosessi on ollut koko henkilöstölle kuormittava. Saimme kuitenkin neuvottelujen aikana vähennettyä huomattavasti irtisanottavan henkilöstön määrää. Vuoropuhelu henkilöstön kanssa on ollut koko prosessin ajan hyvää ja rakentavaa, vaikeista asioista huolimatta”, toteaa Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Tavoitteena kilpailukyyn ja kannattavuuden varmistaminen

Viimeisten vuosien aikana markkina on energia-alalla muuttunut merkittävästi, ja muutokset ovat tapahtuneet nopeasti. Tampereen Energian kannattavuutta ja kilpailukykyä haastavat muun muassa polttoaineiden ja muiden kustannusten nousu sekä investoinnit päästöttömään energiajärjestelmään.

”Tavoitteemme oli löytää toimenpiteitä, joilla voimme parantaa valmiuttamme vastata muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä turvata kilpailukykyämme. Toteutettavien tehostamis- ja säästötoimenpiteiden lopputuloksena saavutamme tavoittelemamme säästöt ”, Laitinen kertoo.