Tampereen Energia on teettänyt osana Tammerkosken pitkän tähtäimen suunnittelua selvityksen, joka arvioi tulevaisuuden vesivoimalaitosratkaisuita. Tampereen Energian omana tavoitteena oli arvioida investointitarvetta tilanteessa, jossa pohdittaisiin, kannattaako vanhoja laitoksia uusia vai rakentaa uusi. Toisaalta Tampereen Energialle tulee aika ajoin erilaisia kyselyitä koskien Tammerkosken muuttamista. Yksi haluaa pysäytellä juoksutuksia erilaisten tapahtumien vuoksi, toinen haluaa lisäkuohuja koskimelontaa varten ja kolmas toivoo kaloille vaellusreittejä pohjoiseen. Uuden selvityksen myötä näille asioille saatiin hintalappu.

Selvityksessä on neljä erilaista versiota siitä, miten Tammerkoski siirrettäisiin kulkevaksi tunnelissa. Halvimman vaihtoehdon eli lyhimmän tunnelin mallissa vesi siirtyisi tunneliin heti Tammerkosken yläjuoksulla ja tunneli päättyisi jo Keskiputouksen vesivoimalaitoksen kohdalla. Silloin Koskipuiston kohdalla olisi Tammerkosken vesi jo näkyvissä. Tässä mallissa tarvittavan louhinnan kustannusarvio olisi lähes 50 miljoonaa euroa.

Jos koko Tammerkoski siirrettäisiin tunneliin, louhinta voisi maksaa noin 70 miljoonaa euroa. Tällöin voimalaitos säilyisi uudistettavassa Keskiputouksen vesivoimalaitoksessa. Jos tarvitaan kokonaan uusi voimalaitos eri sijainnilla, hinta nousisi vielä 10 miljoonaa euroa.

Neljäs vaihtoehto selvityksessä on Tammerkosken siirtäminen tunneliin Pyynikille, Pyynikin saarten pohjoispuolelle. Jos koko koski siirrettäisiin pois nykyiseltä paikaltaan, louhinta maksaisi kustannusarvion mukaan yli 80 miljoonaa euroa.

Louhinnan hinta on vain yksi osa kustannuksia, joskin merkittävin. Kun otetaan huomioon mm. vesivoimalaitosten muutokset, uudet turbiinit, koskioikeudet ja tunnelin rakennuskustannukset, kokonaiskustannusarvio nousee noin 100-120 miljoonaan euroon.

Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen korostaa, että arvio on erittäin epätarkka. Se kuitenkin osoittaa, ettei suunnitelmaa voida edistää liiketaloudellisista lähtökohdista.

– Minä tai kaupungin viranhaltijat emme voi suositella investointia, joka ei tule maksamaan itseään takaisin. Suhtaudumme uusiin ehdotuksiin kuitenkin avoimin mielin.

Tampereen Energia ei siis lähde ajamaan Tammerkosken siirtoa tunneliin, mutta ei myöskään ole esteenä, jos hankkeelle löytyy ulkopuolinen rahoittaja, joka uskoo hankkeen hyötyihin.

Laitinen arvioi, että karkean kustannusarvion perusteella tunnelivaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi noin 70–80 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta.

Tammerkosken nykyinen maisema on luokiteltu kansallismaisemaksi, jonka muutoksiin tarvitaan mm. Museoviraston lupa. Jos nykyinen vesimäärä viedään tunneliin, jätettäisiin koskeen pienehkö ja turvallisempi maisemavirtaus.