Vuodesta 2022 on tulossa Tampereella ennätysvuosi uusien kaukolämpöliittymien osalta. Taustalla vaikuttavat sekä sähkönhinnan nousu että rakentaminen, jota epävarma tilanne ei ole pysäyttänyt Tampereella. Kaukolämpöä valitaan lämmitysmuodoksi uusiin kerros- ja rivitaloihin mutta myös teollisuusrakennuksiin ja liiketiloihin.

– Tästä vuodesta tulee ennätyksellinen. Myös ensi vuosi näyttää tällä hetkellä hyvältä, vaikka rakentaminen hiipuu, kertoo Tampereen Energian myyntiryhmän päällikkö Paavo Pietikäinen.

Kaasusta siirrytään kaukolämpöön

Uusien liittymien lisäksi kysyntään vaikuttaa myös se, että olemassa olevia kiinteistöjä siirtyy kaukolämmön piiriin.

– Tämän vuoden erikoisuus on ollut se, että kaasun käyttäjiä siirtyy kaukolämpöön. Esimerkiksi teollisuudessa yleistyy malli, jossa kaasulla lämmitetään jatkossa vain korkeaa lämpötilaa vaativia prosesseja ja kiinteistöt lämpiävät kaukolämmöllä, Paavo Pietikäinen kertoo.

Kovasta kysynnästä huolimatta liittymien toimitusajat ovat pysyneet pääosin normaalin toimitusajan puitteissa. Myös laitteistoa on hyvin saatavilla.

 – Kaukolämpökeskuksissa ei ole runsasta määrää erikoisosia, joiden saatavuudessa olisi haasteita, Pietikäinen sanoo.

Hintavakaus houkuttelee nykyisiä käyttäjiä

Noin 89 % tamperelaiskodeista lämpiää kaukolämmöllä. Asukkaista yhä harvempi pohtii lämmitysmuodon vaihtamista.

– Vallitseva tilanne on saanut ihmiset tarkastelemaan eri vaihtoehtoja kriittisesti. Viime aikoina moninkertaiseksi noussut sähkön hinta tekee kaukolämmöstä esimerkiksi maalämpöön verrattuna entistä houkuttelevamman. Ennen kriisiä laaditut energiaremontin kannattavuuslaskelmat eivät enää pidä sähkön hinnan osalta paikkaansa, ja tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa, Tampereen Energian asiakkuusjohtaja Mikko Erma toteaa.

Tampereella lämmöntuotannon kapasiteetti on hyvä

Vaikka kysyntä on kovaa, lämpöä riittää Tampereella, jossa lämmöntuotanto nojaa vahvasti uusiutuviin polttoaineisiin.

– Kaukolämpö on hyvin paikallinen tuote ja käytetyt polttoaineet sekä kapasiteetti eroavat merkittävästi alueittain. Tehtyjen valintojen ansiosta Tampereella ei olla venäläisten fossiilisten polttoaineiden varassa, Mikko Erma muistuttaa.

Lisääntyvään kysyntään vastaa myös alkuvuodesta 2023 valmistuva Naistenlahti 3 -voimalaitos, joka korvaa vanhan Naistenlahti 2 -laitoksen. Uuden voimalaitoksen lämpöteho on noin 30 prosenttia vanhaa suurempi.

Kaukolämpö on ajankohtainen teema myös Energiamessuilla 2022. Tiistaina 25.10. klo 10.30 Voima-lavalla Business Intelligence Expert Pinja Salhoja kertoo puun energiakäytön kestävyyttä tarkastelleesta tuoreesta selvityksestä ja keskiviikkona 26.10. klo 12.30 Valo-lavalla selvityksestä bio-COtalteenottamisesta. Keskiviikkona 26.10. klo 14.30 liiketoimintajohtaja Marko Lundström on mukana päälavalla paneelissa keskustelemassa kaupunkien lämmityksen tulevaisuudesta ja torstaina 27.10. myyntiryhmän päällikkö Paavo Pietikäinen esittelee päälavalla Hiedanrannan alueen päästötöntä energiaa klo 10.45.