Uusi lämmöntalteenottolaitteisto on suuri investointi, yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Siihen Tampereen Energialle on myönnetty 5,06 miljoonan euron tuki Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Valtio tukee hukkalämpöjen talteenottoa, ja menetelmän uutuusarvo sekä laitoksen tuleva erittäin korkea hyötysuhde vaikuttivat tukipäätökseen.

Kehityspäällikkö Timo Heinonen avaa hyötysuhteita:

– Perinteisempi, esimerkiksi Ruotsissa jätevoimaloissa käytetty malli, on sellainen, jossa kaukolämmön paluuvettä jäähdytetään lämpöpumpulla. Silloin ei päästä näin hyvään hyötysuhteeseen, kun sähkönkulutus kasvaa suhteessa talteen otettavaan lämpömäärään jo paljon korkeammilla savukaasun loppulämpötiloilla.

– Talteenotto saadaan eristetyksi pesurin talteenotosta, joka tehostaa kummankin laitteiston toimintaa. Lisäksi systeemissä on erillinen talvikytkentä, joka edelleen nostaa tehoa. Korkeaa hyötysuhdetta tukee myös Tampereen tehokas kaukolämpö, jossa asiakkaat jäähdyttävät paluuveden jo nykyisellään matalalle pääosin noin 40 asteen lämpötilalle ja tämä lämpötila putoaa hitaasti myös jatkossa. 

Uusi lämmöntalteenotto lisää Tampereen Energian lämmöntuotannon kapasiteettia vuodessa noin 130 gigawattituntia, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Nokian kaupungin koko kaukolämmön kulutus.

Timo Heinonen kertoo, että hankintasopimuksia allekirjoitetaan jo nyt joulukuussa 2022. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan se on valmis tammikuussa 2025.