Energiakriisi ja ilmastoinvestoinnit näkyvät Tampereen Energian tilinpäätöksessä 2023

Tampereen Energia -konsernin liikevaihto oli 373,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 13,2 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia. Konsernin liiketulos oli 36,1 miljoonaa euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 26,2 miljoonaa euroa (42,1 %). Tilikauden tulos oli 21,9 miljoonaa euroa.

Suurin syy tuloksen heikkenemiseen on Ukrainan sodan ja energiakriisin aiheuttama polttoaineiden kustannusnousu. Biopolttoaineiden hinnat ovat nousseet jopa kaksinkertaisiksi viimeisten kahden vuoden aikana.

Hiilidioksidipäästöt alenivat 26,5 prosenttia

Tampereen Energia on sitoutunut Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteeseen ja jatkanut isoja laitosinvestointeja ilmastotiekarttansa mukaisesti. Vuonna 2023 valmistui Naistenlahti 3 -biovoimalaitos ja Lielahdessa otettiin käyttöön yhtiön ensimmäinen sähkökattila. Naistenlahteen rakennetaan parhaillaan lisälämmöntalteenottolaitosta. Vuonna 2023 energiantuotannon hiilidioksidipäästöt alenivat 26,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Hiilineutraalisuus on meille välitavoite matkalla hiilinegatiivisuuteen. Kunnianhimoinen tavoitteemme on ratkaista ilmastonmuutos paikallisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se on kestävä suunta ja tekee työstämme merkityksellistä, kertoo Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Lähes sadan miljoonan euron verojalanjälki

Tampereen Energia -konsernilla on lähes sadan miljoonan euron (98,6 M€) verojalanjälki vuodelta 2023. Verojalanjälki kuvaa yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja. Suurimmat veroerät vuonna 2023 olivat 49 M€ valmisteveroja ja 39 M€ arvonlisäveroa.

Vuonna 2024 investoidaan joustavaan tuotantokapasiteettiin

Konsernin liiketuloksen ennustetaan olevan vuonna 2024 vuoden 2023 tasolla. Biopolttoaineen hinnalla on suuri vaikutus konsernin kannattavuuteen myös jatkossa.  Investointien aiheuttama leasingkustannusten kasvu tulee näkymään tuloksessa tulevina vuosina.

Rakentamisen vilkastumista ei ole näköpiirissä, joten uusia sähkö- ja kaukolämpöliittymiä rakennetaan Tampereen Energian alueella ennakkoarvioiden mukaan hyvin maltillisesti.

Vuonna 2024 Tampereen Energia investoi mm. kahteen sähkökattilaan ja kahteen kaukolämpöakkuun, jotka tulevat sijoittumaan Lielahden voimalaitosalueelle. Ne auttavat vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä vakauttavat kaukolämmön hintaa.  

Tarkennus

Tampereen Energia -konsernin tilinpäätös on Tampereen Energian hallituksen hyväksyttävänä 27.3.2024. Lisätietoja vuoden 2023 tapahtumistamme ja taloudellisesta tuloksestamme kerromme hallituskäsittelyn jälkeen julkaistavassa Vastuullisuusraportissamme.

Kuvaaja energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjen kehityksestä 2010–2030