Tämä saavutettavuusseloste koskee wwww.tampereenenergia.fi-sivustoa.

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Tekstin välistys

Tekstin välistyksiä muutettaessa etusivun ilmoitusbannerin teksti leikkautuu osin näkyvistä. (WCAG 1.4.12)

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joitakin otsikkotasoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. Sivustolta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet

Logolinkillä ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta ja joiltakin kuvilta ja painikkeilta puuttuu myös tarpeeksi kuvaava tekstivastine. Osalla visuaalisista elementeistä taas on turhaan tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Listoja ei ole aina merkitty ohjelmallisesti listoiksi ja joissain tapauksissa listaelementtejä on käytetty turhaan. (WCAG 1.3.1)

Visuaalisia elementtien kokonaisuuksia ei aina ole merkitty ohjelmallisesti kokonaisuuksiksi tai huomionarvoisia elementtejä ei ole merkitty tarpeeksi selkeästi. (WCAG 1.3.1)

Lohkolainauselementtejä ei lueta oikein ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit päävalikossa on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Linkkien merkinnät

Tiedoston avaavia tai uuteen välilehteen avautuvia linkkejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 2.4.4)

Taulukot

Joiltain taulukoilta puuttuu sarake- ja/tai riviotsikot. (WCAG 1.3.1)

Lomakkeet

Sivustolla on lomakekenttiä, joissa pyydetään käyttäjään liittyviä tietoja, mutta kenttien tarkoitusta ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

Pakolliset lomakekentät on merkitty tähtikuvakkeella, mutta kuvaketta ei ole selitetty lomakkeilla. (WCAG 3.3.2)

Kuvaajat

Sivustolla on kuvaajia, joita ei pysty käyttämään näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla, eikä niiden sisältöä ei ole kerrottu tekstivastineessa tai leipätekstissä. Lisäksi kuvaajissa on kontrastipuutteita. (WCAG 2.1.1, 1.3.2, 1.1.1, 1.4.11)

Karttojen sisältö

Kartoissa on käyttäjille tärkeää sisältöä, jota ei ole tarjottu muuten saavutettavassa muodossa. (WCAG 2.1.1, 1.3.2)

Videot

Joissakin sivuston videoissa ei ole  kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5)

Some-suodattimet

Etusivulla oleviin some-syötteen suodattimiin ei pääse näppäimistöllä eikä ruudunlukijalle kerrota elementin tarkoituksesta tai tilasta tarpeeksi. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)

Valikkopainike

Mobiilivalikon/hampurilaisvalikon tilaa (auki/kiinni) ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

Tee sähkösopimus

Tee sähkösopimus -osiossa on useita saavutettavuuspuutteita. Iframe-kehyksellä, jonka sisällä sisältö on, ei aina ole nimeä, ja joillakin ikoneilla on turhaan tekstivastine. (WCAG 1.1.1)

Joitakin otsikoita ei ole merkitty otsikkomerkinnöin. (WCAG 1.3.1)

Osiosta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Nimilappuja ei aina ole yhdistetty lomakekenttiin ja virheellisiä kenttiä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 3.3.1)

Vaatimusten ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Sivustolla on kartta, jota ei ole kehitetty saavutettavaksi, sillä WCAG 2.1 AA -vaatimukset eivät kata karttapalveluja.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.6.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu WCAG 2.1 -standardin  AA-tason vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla markkinointi@tampereenenergia.fi.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.