Sähköpääkeskus- ja mittaritilat

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtojen (LE05) mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus päästä liittyjän tiloissa olevalle
mittarille. Jakeluverkonhaltijan tulee päästä sähkölaitteistolleen voidakseen korjata viat, lukea mittari ja tuottaa mahdollisimman häiriöttömiä verkkopalveluja.

Muuntamotilat

Verkkoyhtiön henkilökunnalle tulee olla järjestettynä esteetön ja sähköstä riippumaton kulkureitti muuntamotilaan kaikkina vuorokauden aikoina. Liittyjän omistaman keskijänniteliittymän asiakasmuuntamon sisäänpääsy on ohjeistettu asiakasmuuntamo-ohjeessa. Verkkoyhtiön kiinteistömuuntamon sisäänpääsystä sovitaan verkkoyhtiön ja liittyjän välisessä muuntamon vuokrasopimuksessa.

Lämmönjakotilat

Kaukolämmön sopimusehtojen mukaan asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla sisäänpääsy lämmönjakohuoneeseen/tekniseen tilaan. Lämmönmyyjän tulee päästä laitteistolleen voidakseen korjata viat, lukea mittari ja tuottaa mahdollisimman häiriöttömiä palveluja. Sisäänpääsyn järjestäminen koskee kaukolämmitettäviä kiinteistöjä Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Avainsäilöjärjestelmä

Kiinteistön omistaja hankkii ja asentaa teknisten tilojen oven viereen putkimallisen avainsäilön putkiosan (Abloy nro 6053) ja KTL1E -sarjan avainsäilön. Avainsäilössä tulee olla tunnistetiedot ja tiedot pitää toimittaa Tampereen Energia Sähköverkolle. Pirkkalassa ja Ylöjärvellä sijaitsevien kaukolämmityskohteiden osalta tiedot toimitetaan Tampereen Energialle.

Kiinteistön omistaja sijoittaa avainsäilöön reittiavaimen ja vastaa sisäänpääsyn toimivuudesta. Avaimella pitää
päästä myös mahdollisten muuntamotilojen ovelle saakka ja lisäksi kiinteistön porrastiloihin mm. tiedotteiden
jättämistä varten. Huom! Reittiavain ei saa olla yleisavain.

Avainsäilön kiinnitys

Avainsäilö on kiinnitettävä 170 cm:n korkeuteen luotettavasti kiila-ankkurilla tai läpikiinnityksellä.
Avainsäilöissä, teknisissä tiloissa ja kulkureiteillä ei saa olla hälytyksiä päällä kuin erityisen painavista syistä. Emme vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat teknisessä tilassa asioinnista.