Toimi näin

1

Luvan hakeminen

Asiakkaana haet lupaa hybridijärjestelmän rakentamiselle ja toimitat suunnitelmakuvat Tampereen rakennusvalvontaan

2

Lausuntopyyntö kaupungilta

Rakennusvalvonta lähettää lausuntopyynnön Tampereen Energialle sähköpostiin lampopalaute@tampereenenergia.fi

3

Suunnitelmien tarkastus

Suunnitelmat tarkastetaan ja Tampereen Energia antaa lausunnon lupapiste.fi -järjestelmän kautta sekä tallentaa suunnitelmat

4

Rakennuslupa

Rakennusvalvonta myöntää luvan hybridijärjestelmän rakentamiselle

Suunnitelmissa huomioitavaa

  • Hybridikytkennät voidaan toteuttaa Energiateollisuuden ohjetta K1/2021 noudattaen tai Tampereen Energian erikseen antamien ohjeistusten mukaisesti
  • Lisäksi on huomioitava yleisten sopimusehtojen asettamat rajoitukset mm. paluulämpötiloille ja jäähtymille

Kaukolämmön kytkentäkaavio

1. Rinnakkaislämmön (rakennuskohtaisen lämmönlähteen) kytkentä tilojen lämmitykseen

Rinnakkaislämmön (rakennuskohtaisen lämmönlähteen) kytkentä tilojen lämmitykseen voidaan toteuttaa alla kuvatusti, kun rinnakkaislämmönlähteen tehomitoitus on korkeintaan 25% rakennuksen todetusta lämmitystehontarpeesta mitoitusolosuhteissa.

2. Rinnakkaislämmön kytkentä käyttöveden lämmitykseen

Lämpimän käyttöveden kierto tulee lämmittää 100% kaukolämmöllä