MSCONS-sanomapalvelun sisältö

MSCONS-sanomapalvelu pitää sisällään kaukolämmön, kaasun tai jäähdytyksen energiankulutuksen (MWh) tuntiaikasarjan lähettämisen. Sanoma lähetetään EDIEL MSCONS-muotoisena sanomana kerran päivässä. Palvelun edellytys on, että käyttöpaikalla on voimassa oleva energian myyntisopimus.

Palvelusta veloitetaan kuukausimaksu, jonka hinta on 5 €/kuukausi (alv 0%), energiamuodon käyttöpaikka. Palvelu laskutetaan asiakkaan (energian käyttäjän) energialaskun yhteydessä kuukausittain. Palvelu laskutetaan jokaisesta lähetettävästä tahosta. Mikäli laskutus halutaan jollekin muulle kuin asiakkaalle, esimerkiksi kiinteistön omistajalle, laskutus voidaan tehdä kuukausittain tai kvartaaleittain.

Palvelu alkaa viimeistään kuukauden kuluttua palvelun tilaamisesta. Palvelun kytkennän yhteydessä toimitetaan käyttöpaikan historiatietoja enintään kahden vuoden ajalta nykyisen sopimuksen voimassaoloaika huomioiden.

Palvelu on voimassa toistaiseksi.

Tampereen Energia Oy:n lähetystunnus on muotoa FI_TKS-KL_kpnumero.

MSCONS-sanomapalvelun yleiset ehdot

Asiakas valtakirjalla antaa kolmannelle taholle valtuutuksen tehdä sopimus energiamittaustietojen toimittamisesta sekä antaa valtuuden toimittaa kolmannelle taholle Asiakkaan energianmittaustietoja.

Mikäli valtakirja on tehty määräaikaiseksi, palvelu päättyy valtakirjan voimassaoloon. Lähetyksen voimassaoloa jatketaan tilaamalla palvelu uudelleen voimassa olevalla valtakirjalla. Tilauksen voi tehdä ennen kuin voimassa oleva tilaus päättyy.

Mikäli asiakkaan käyttöpaikan omistajuus muuttuu tai muuten toistaiseksi voimassa olevaan valtakirjaan tulee muutoksia, asiakas on velvoitettu ilmoittamaan muutoksesta Tampereen Energialle ja irtisanomaan palvelun.

Palvelun irtisanomisaika: Asiakas tai hänen valtuuttamansa taho voi irtisanoa palvelun yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti nettisivujen lomakkeella tai sähköpostitse. Sopimus päätetään irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun.

MSCONS-sanomapalvelun maksuehdot

Tampereen Energia voi irtisanoa palvelun kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tampereen Energialla on oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen, mikäli asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta.

Palvelun hinnanmuutokset: Tampereen Energialla on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla tästä asiakkaalle vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen.

Tampereen Energia vastaa tietojen oikeellisuudesta kuten kaukolämmön, kaasun tai kaukojäähdytyksen yleisissä sopimusehdoissa on sovittu.

Tampereen Energia ei vastaa palveluun käyttöön liittyvistä välillisistä vahingoista. Tampereen Energian vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu yhteensä enintään 500 euroon asti. 

Tutustu palveluun ja tilaa

MSCONS-sanomapalvelu