1. Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa kummankin osapuolen toimesta kahden viikon irtisanomisajalla ilman perustetta.

2. Vuokrapaneeli, hinnat, laskutus ja tuotannon hyvitys

Asiakas voi vuokrata useita paneeleita saatavuuden mukaan. Tampereen Energia Oy:llä on kuitenkin oikeus rajata vuokrattavien paneelien määrä asiakasta kohden.

Yksittäisen aurinkopaneelin tuotanto lasketaan siten, että koko voimalan tuotanto jaetaan paneelien lukumäärällä. Laskennallisesti kaikki aurinkovoimalan paneelit tuottavat saman verran sähköä. Yhden paneelin nimellisteho on 275 W ja sen sähköntuotanto vaihtelee vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaisesti. Yhden paneelin arvioitu vuosituotanto on noin 230 kWh.

Vuokrapaneelin kuukausivuokra on tilausvahvistuksessa mainittu paneelikohtainen summa, ja se sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Sähkölaitoksella on oikeus muuttaa vuokraa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseksi ilmoittamalla siitä asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Asiakas saa vuokraa vastaan vuokraamansa aurinkopaneelin tuotantoa vastaavan hyvitysmaksun. Aurinkopaneelin vuokraajalle maksetaan hyvitysmaksuna paneelin sähköntuotannon arvo pohjoismaisen sähköpörssin Suomen hinta-alueen kulloinkin voimassa olevan tuntihinnan mukaisesti. Paneelin sähköntuotannon kulloinkin voimassa olleet hyvityshinnat löytyvät Nord Pool Spot sivuilta. Kumpikin osapuoli vastaa itse tämän sopimuksen mahdollisista veroseuraamuksista.

Kuukausivuokran laskutus ja sähköntuotannon hyvitys tapahtuu asiakkaan voimassa olevan varsinaisen sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkösopimusta Tampereen Energian kanssa, kuukausivuokran laskutus ja sähköntuotannon hyvitys tapahtuvat neljän (4) kuukauden välein. Hyvitys on todennäköisesti vuokraa alempi. Asiakkaalla ei ole sopimuksen perusteella mitään muita oikeuksia kuin oikeus edellä mainittuun hyvitykseen.

3. Toimitusaika

Paneelin vuokra ja tuotannon hyvitys alkaa tilausvahvistuksen päivämäärästä.

4. Toimitusehdot

Tampereen Energia Oy:n sähkön myynnin sopimusehdot soveltuvin osin.

5. Vuokrapaneelin kuvat ja nimet

Yritysasiakkaalla on oikeus lisätä palveluun oman organisaationsa logo tai muu organisaatioon liittyvä kuva.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus lisätä portaaliin oma valokuvansa tai jokin muu kuva, esimerkiksi lemmikkinsä kuva ja nimetä paneeli oman tahtonsa mukaisesti. Asiakkaat voivat myös nimetä paneelin tahtonsa mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on kuvan ja nimen käyttöön tarvittavat kaikki oikeudet, sekä jos kuvasta on tunnistettavissa jokin muu henkilö kuin asiakas itse, että asiakkaalla on kyseisen henkilön lupa käyttää kuvaa. Jos jokin kolmas osapuoli esittää vaatimuksia siitä, että asiakas käyttää palvelussa julkaistua kuvaa oikeudettomasti, asiakas vastaa vaatimuksista mahdollisesti aiheutuvista kaikista kustannuksista yksin.

Ennen kuvan ja nimen julkaisemista palvelussa Tampereen Energialla on oikeus tarkastaa, että kuva ja nimi on sisällöltään ja teknisiltä ominaisuuksiltaan palveluun sopiva. Tampereen Energialla on oikeus kieltäytyä kuvan ja/tai nimen julkaisemisesta tai poistaa kuva ja nimi palvelusta, jos kuva tai nimi on hyvän tavan vastainen, tai jos on syytä olettaa, että asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä.

6. Peruuttamisoikeus etämyynnissä

Kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla esimerkiksi kirjeellä postiosoitteeseen Tampereen Energia Oy/Asiakaspalvelu, Voimakatu 17, 33100 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenenergia.fi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä peruuttamisen kohde (vuokrapaneeli).