Tampereen kaupunki hallitsee noin 300 kiinteistönsä energiankulutusta ja olosuhteita SmartNRG Energianhallinta -palvelun avulla. Helmikuussa 2021 käyttöön otettu palvelu tuo kaupungin Tilapalveluille ennustettavuutta kustannuksiin sekä helpottaa budjetointia ja energiakulujen raportointia.

”Tampereen Energian energianhallintapalvelun avulla pystytään hallitsemaan monipuolisesti energiankulutusta, seuraamaan kiinteistöjen olosuhteita sekä toimintaa ja tarkastelemaan kiinteistölle tehtyjen energiatoimenpiteiden vaikuttavuutta”, kertoo Tampereen Energian myyntiryhmän päällikkö Paavo Pietikäinen.

SmartNRG Energianhallinta sisältää ohjelmiston kiinteistöjen energianhallintaan ja energiajohtamiseen muun muassa sähkön, lämmön ja jäähdytyksen osalta. Palveluun on mahdollisuus yhdistää energiakonsultointia tukemaan asiakasta kiinteistöjen energianhallinnassa.

– Haluamme auttaa asiakkaitamme hallinnoimaan energiaratkaisujaan entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Energianhallintapalvelulla Tampereen kaupunki saa tietoa kiinteistöjensä energiakulutuksesta ja kykenee pienentämään hiilijalanjälkeään. Kaupungin kanssa solmittu sopimus on merkittävä avaus energianhallinnan palveluissamme, toteaa Pietikäinen.

Isossa kiinteistömassassa korostuu energiatyökalujen älykkyys ja automatisointi.

MARKO SIIRTOLA, Tampereen tilapalveluiden ylläpitopäällikkö

Tampereen Energia on mukana Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallissa, jossa haetaan konkreettisia tekoja kohti hiilineutraalia Tamperetta 2030. Energianhallintapalvelun käyttöönotto ja kehittäminen on Tampereen Energian ja Tilapalveluiden yhteinen ilmastoteko kohti kumppanuusmallin tavoitteita.

– Kiinteistöt ovat Tampereen kaupungin suurin energiankuluttaja. Käyttämällä SmartNRG Energianhallintaa ja sen automaattisia energiankulutuksen analysointityökaluja voidaan välittömästi puuttua kulutuspoikkeamiin. Isossa kiinteistömassassa korostuu energiatyökalujen älykkyys ja automatisointi. Tavoitteiden saavuttamista seurataan järjestelmän raportointityökaluilla ja energian kulutustietoja saadaan myös kohteiden käyttäjille näkyviin, kommentoi Tampereen Tilapalvelujen ylläpitopäällikkö Marko Siirtola.

Energiatehokkuuden johtaminen

Johda energiankulutusta tiedolla

Kiinteistöstä on saatavilla paljon dataa, jota hyödyntämällä voidaan sekä pienentää energiankulutusta että saada kustannussäätöjä. Samalla ympäristö kiittää, kun rakennuksen energiankäytöstä syntyvä hiilijalanjälki pienenee.