Selkeä suunta konkretisoitui hienoiksi saavutuksiksi

Kulunut vuosi on sisältänyt tapahtumia laidasta laitaan. Lähdimme vuoteen epävarmoissa tunnelmissa, kun energia-alaa ravisteli epävarmuus ja jouduimme pohtimaan jopa energian riittävyyttä. Viimeistään silloin myös asiakkaamme havahtuivat pohtimaan energiaa, sen käyttöä ja siihen liittyviä lainalaisuuksia. Energiansäästö ja energiamarkkinoiden toiminta olivat talven suurimpia keskustelunaiheita, ja lopulta asiakkaamme säästivätkin energiaa ennätyksellisesti.

Vaikka ympärillä kuohui, meidän vauhtimme ei hidastunut. Päinvastoin. Samalla kun elimme todeksi skenaarioita, joiden emme ikinä uskoneet toteutuvan, jatkoimme määrätietoista matkaamme kohti tavoitettamme – ja teimme sen näkyvästi.

Tänä vuonna päivänvalon näki terävöitetty strategiamme, ja sitä ilmentävä uusi nimemme ja brändimme. Myös Naistenlahden biovoimalaitos vihittiin käyttöön, ensimmäinen sähkökattilamme asennettiin paikoilleen, Naistenlahden lämmöntalteenottoprojekti saateltiin kunnolla alkuun ja Tampereen omaa vetyhanketta vietiin eteenpäin. Vuoden loppumetreillä saavutimme tärkeän virstanpylvään, kun teimme investointipäätöksen uusista sähkökattiloista ja lämpövarastoista. Hienon päätöksestä tekee se, että nämä investoinnit ovat viimeinen toimenpide hiilineutraalin kaukolämmön tiekartallamme.

Vuotta 2023 voikin pitää eräänlaisena merkkipaaluna. Silloin ryhdyimme puhumaan hiilineutraalisuustavoitteiden ja -suunnitelmien sijaan päätöksistä, jotka ovat toteuttamista vaille valmiita. Uskon, että tämän vuoden muistamme vielä pitkään.

Tässä kohtaa haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja jatkuvasti syventyvästä yhteistyöstä. Energialaisia kiitän työstä yhteisen strategiamme eteen ja hienoista onnistumisista. Tekemämme investoinnit, asiakkaidemme kasvava kiinnostus energiaa kohtaan ja kehittyvä palveluvalikoimamme luovat hyvät suuntaviivat vuodelle 2024.

JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJA

Päästöt yhä lähempänä nollaa

Kaikki hyöty irti uusista tuotantomuodoista.

Suomalaiset sähkömarkkinat ovat muuttuneet pysyvästi, mutta niin on myös meidän tuotantorakenteemme. Tänä vuonna käyttöön ottamamme sähkökattilan myötä olemme voineet hyödyntää jatkuvasti kasvavan tuulivoiman kaukolämmittäjän eduksi. Tämä näkyy myös lämmittämisen päästöissä, sillä vuoden 2023 hiilidioksidipäästömme ovat pienemmät kuin 49 vuoteen – siitäkin huolimatta, että kaukolämmön käyttäjiä on nykyisin paljon enemmän. Jo tässä vaiheessa voin ennustaa, että suunta säilyy samana myös ensi vuonna.

JUKKA JORONEN, JOHTAJA, ENERGIAMARKKINAT

Tehokkaampaa ja luotettavampaa tiedonkeruuta

Brändiuudistus latasi odotukset korkealle. Nyt on aika lunastaa ne.

Asiakkaille näkyvän muutoksen lisäksi paljon tapahtuu myös konepellin alla tai ainakin lämmönjakohuoneen oven takana. Ensi vuonna vaihdamme kaukolämmön, jäähdytyksen ja kaasun etäluentalaitteet uusiin modernimpaan teknologiaan, mikä tehostaa ja nopeuttaa laskutuksenkin perusteena toimivan mittausdatan keruuta entisestään. Myös digitaalisia palveluja tullaan kehittämään lähivuosina, jotta asiakas voi hoitaa omia energia-asioitaan aikaan ja paikkaan katsomatta entistäkin helpommin.

VILLE KAUPPINEN, LIIKETOIMINTATEKNOLOGIAJOHTAJA

Huolettomuuslupaus lunastettu

Energiakriisin kulisseissa tehtiin töitä hiilineutraalin Tampereen eteen.

Vuosi 2023 muistetaan teoista huoltovarmuuden ja hiilineutraaliuden eteen. Energiakriisi ei horjuttanut toimintaamme, ja lämpöä riitti läpi talven tamperelaisiin koteihin ja yrityksiin. Samaan aikaan moni isoista hiilineutraaliusprojekteistamme saatiin joko kokonaan valmiiksi tai ainakin eteenpäin. Näihin kahteen kiteytyykin kaukolämmön hienous eli huolettomuus. Kaukolämmön käyttäjä voi keskittyä siihen, minkä itse kokee tärkeäksi. Me vastaamme taustalla siitä, että lämpöä riittää ja että se on jatkuvasti yhä puhtaampaa.

PAAVO KNAAPI, JOHTAJA, ENERGIA & TAMMERVOIMAN TOIMITUSJOHTAJA

Energiakumppanuuden alkusoitto

Kumppanuus rakentuu arjen teoissa ja kohtaamisissa.

Energiayhtiön rooli on muuttunut nopeasti pelkästä toimittajasta asiakkaidensa luottopakiksi, joka tukee arjen energiavalinnoissa, auttaa parantamaan energiatehokkuutta ja saavuttamaan ilmastotavoitteet. Tänä vuonna olemmekin kehittäneet asiakkaidemme kanssa useita uusia palveluita, kohdanneet tilaisuuksissa ja tapaamissa sekä etsineet uusia lähtöjä kaupunkikehitykseen. Ensi vuodelta odotan, että tehdyistä suunnitelmista tulee totta – ja ne näkyvät paitsi katukuvassa myös Tampereen hiilijalanjäljessä.

PAAVO PIETIKÄINEN, LIIKETOIMINTAJOHTAJA

Huippuasiantuntijuus vahvistuu

Oppimista tukevassa työyhteisössä ammatillinen kasvu ei pysähdy.

Lähdemme vuoteen 2024 osaajajoukolla, joka on monipuolisempi kuin koskaan aikaisemmin. Rivimme ovat vahvistuneet lukuisilla energialaisilla, jotka ovat tuoneet tietotaitonsa täydentämään jo ennestään vahvaa työkalupakkiamme. Muutoksessa ei kuitenkaan voi tyytyä nykytilaan, minkä vuoksi yksi ensi vuoden kärkihankkeistamme on panostaa osaamiseen vieläkin paremmin. Työntekijöillemme se tarkoittaa mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa ammattilaisina. Asiakkaillemme se näkyy asiantuntijuutena, jota ei ole muualla saatavilla.

VIRPI WALDÉN, HENKILÖSTÖJOHTAJA

Energia-alaa tuorein silmin

Rohkeus kokeilla nopeasti uusia asioita ja toimintatapoja kantaa kohti tavoitetta.

Energia-alalla eletään historiallista muutosta, ja uutena energialaisena sitä on ollut mielenkiintoista seurata. Meillä on kaikki edellytykset saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme, mutta se vaatii rohkeutta kokeilla nopeasti uusia asioita ja toimintatapoja. Niistä on hyviä kokemuksia jo nyt, mutta tulevalta vuodelta odotan niitä vieläkin lisää.

KATJA AHTI, TALOUSJOHTAJA

Tampereen Energian väki kiittää vuodesta 2023 ja toivottaa myötävoimaa tulevaan vuoteen. Tehdään siitä yhdessä ikimuistoinen.