Tätä maakaasun liittymishinnastoa sovelletaan verkonhaltijan, Tampereen Energia Oy:n maakaasun liittymissopimuksissa. Hinnasto perustuu verkonhaltijan maakaasun liittymismaksujen määräytymismenetelmään, jonka Energiamarkkinavirasto on vahvistanut. Hinnasto on 1.11.2009 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Kaasun liittymismaksu

Maakaasun liittymismaksu LM muodostuu seuraavista tekijöistä:

LM = PM + JM + LJ, jossa PM = Perusliittymismaksu, JM = Johtomaksu ja LJ = Lisäjohtomaksu

Perusliittymismaksu määräytyy kohteen suurimman tuntisen asiakkaan varaaman kaasunkäytön tehon (Pmax) mukaan sisältäen teholuokkakohtaisen johtopituuden tontin ulkopuolella.

PM = A + B x Pmax

Teho Pmax (kW)A (€)B (€/kW)Johtopituus ylärajalla, m
Pmax ≤ 202 55030
20 < Pmax ≤ 1001 8005338
100 < Pmax ≤ 2502 3004853
250 < Pmax ≤ 4003 6004468
400 < Pmax ≤ 1 0007 80034128
1 000 < Pmax ≤ 1 50012 00030178

Perusmaksuun sisältyvä johtopituus on 28m + 1m jokaista tehon
10 kW:a kohden.

JM = Johtomaksu tontilla [EUR/m], joka määräytyy tontille rakennettavan liittymisjohtopituuden mukaan mitattuna tontin rajalta mittauskeskukseen.

Teho Pmax [kW]Johtomaksun yksikköhinta [€/m]
Pmax ≤ 25094
250 < Pmax ≤ 1 500124

LJ = Lisäjohtomaksu, jota sovelletaan perusliittymismaksussa määritetyn johtopituuden ylittyessä. Lisäjohtomaksuna lisätään liittymismaksuun osuus kyseisen johtoverkon rakentamiskustannuksista, jotka kyseisellä johtoverkkoalueella muut todennäköiset asiakkaat huomioiden on kohdennettavissa Asiakkaalle aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Liittymismaksulla Verkonhaltija rakentaa maakaasun liittymäjohdon ja mittauslaitteet sovittuun kaasunluovutuspaikkaan. Maksu ei sisällä maanrakennuksen pintatöitä, kuten asvaltointia, kiveystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä asiakkaan tontilla.

Lisäliittymismaksun määräytymisperusteet

Maakaasuliittymän liittymistehon suurentamisesta perittävä lisäliittymismaksu LLM määräytyy edellä määritellyistä liittymismaksutekijöistä sen mukaan, voidaanko liittymistehon suurentaminen toteuttaa ilman johtomuutoksia vai joudutaanko tekemään johtomuutoksia.

Liittymistehon suurentaminen, kun se voidaan toteuttaa ilman johtomuutoksia:
LLM = PM uusi – PM vanha
Liittymistehon suurentaminen, kun se edellyttää johtomuutoksia:
LLM = LM uusi – PM vanha

Liittymismaksujen käsittely

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia. Liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksuja ei palauteta asiakkaalle. Maksuihin lisätään arvonlisävero